top of page

Araştırmacılar

Süphan Kırmızıaltın

New York Üniversitesi Abu Dabi

Tarih Bölümü

Süphan Kırmızıaltın Osmanlı Orta Doğusu üzerine çalışan bir tarihçidir. Tarih doktorasını Austin'deki Teksas Üniversitesi'nden almış ve daha sonra Orta Doğu Çalışmaları Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Araştırma ilgi alanları, Osmanlı modernleşme projesi özelinde Ortadoğu'da toplumsal cinsiyet ve modernleşmenin kesişimi etrafında toplanmaktadır. Ayrıca Osmanlı topraklarında kadın yazılı basınının ortaya çıkışını ve bunun İmparatorlukta sivil bir kamusal alan yaratılmasına katkısını incelemektedir. Güncel araştırmaları, tarihi arşivlerin metin tanıma ve metinsel analizinin yanı sıra kültürel mirasta dijital kitle kaynak kullanımı projelerine odaklanmaktadır. Osmanlı Türkçesi için HTR uygulamaları üzerine yaptığı en son çalışması, Osmanlı Türkçesi matbu metinlerin günümüz Türkçesine otomatik transkripsiyonunu içermektedir. Aynı teknolojiyi, bu külliyatı daha üst düzey metin analizine hazırlamak amacıyla İngiliz Hindistan Ofisi belgelerine uygulamaktadır.

Fatma Aladağ

Leipzig Üniversitesi, Almanya

Tarih Bölümü

Fatma Aladağ, lisans derecesini İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü'nden, yüksek lisans derecesini ise aynı üniversitenin Tarih programından "16. Yüzyıl Başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda Şehirler ve İdari Bölünmeler: Dijital Tarihin Osmanlı Çalışmalarına Uygulanması İçin Bir Vaka Çalışması" başlıklı teziyle tamamladı. Freie Universität Berlin ve Oxford Üniversitesi'nde asistan olarak çalıştı. Dijital haritalama, dijitalleştirme, web ve veritabanı tasarımı üzerine birçok dijital beşeri bilimler ve kültürel miras projesinde araştırma asistanı ve koordinatör olarak çalıştı. Osmanlı Türkçesi el yazmalarının TEI ve Yapay Zekâ destekli metin tanıma ve transkripsiyon teknolojisi olan Transkribus ile kodlanması üzerine çalışmaktadır. Araştırma ilgi alanları dijital beşeri bilimler, şehir tarihi, dijital tarih ve Osmanlı şehirleri üzerine yoğunlaşmıştır. Doktora tezi Leipzig Üniversitesi'nde dijital kent tarihi kapsamında 19. yüzyıl İstanbul'unun mekânsal analizi üzerine odaklanmaktadır. Digital Ottoman Studies Platformu'nun kurucusu ve koordinatörüdür.

Elif Derin Can

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

Tarih Bölümü

Elif Derin Can, İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü'nden lisans derecesine ve "Erken Modern Dönem Osmanlı Hadımlarına Ait El Yazması Koleksiyonlar" başlıklı teziyle Osmanlı el yazması kültürü alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Osmanlı elyazması kültürü konusunda uzman olup, Osmanlı elyazması koleksiyonlarının kataloglanması ve incelenmesi gibi ilgili projelerde yer almaya devam etmektedir. Osmanlı el yazmaları konusundaki uzmanlığına ek olarak, dijital beşeri bilimlere, özellikle de Osmanlı metinlerini kodlamak için dijital yöntemlere yoğun bir ilgi duymaktadır. Digital Ottoman Studies Platformu'nda editör olarak çalışmaya devam etmektedir.

bottom of page