top of page

Kitle-Kaynak

Osmanlı Türkçesi Arşivlerde Kitle Kaynak 

Resim1.jpg

Osmanlı Türkçesi Kitle Kaynak Projesi OTurC, dijital beşeri bilimler ve arşiv kaynakları arasında bir bağlantı noktası oluşturarak, vatandaş bilim insanlarını Osmanlı Türkçesinde dijital metinlerin oluşturulmasına katkıda bulunmaya davet ediyor. Osmanlı çalışmalarını ve bilgi üretimini demokratikleştirme taahhüdümüzle, yeniden kullanılabilir, paylaşılabilir ve açık bilgi üretmek için katılımcı bir topluluğu beslemeyi ve geleneksel olarak bireysel arşiv çalışmalarına dayanan bir alanda dönüştürücü bir değişime işaret etmeyi amaçlıyoruz.

5-01.png

OTurC projesi, başlangıç aşamasında Muallim Cevdet'in makalelerinden ve basılı makalelerinden, özellikle de Osmanlı Türkçesi alfabe reformu (tadil-i huruf) konusunu ele alan bölümlerle çalışacak. Bu materyal seçimi iki faktör tarafından yönlendirildi.

Birincisi, bir açık burs projesi olarak, kamunun erişimine açık kaynakları kullanmaya öncelik veriyoruz. Muallim Cevdet'in yayımlanmış makaleleri Hakkı Tarık Us Dijital Kütüphanesi'nde, kişisel belgeleri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nda bulunmaktadır.

İkinci olarak, bu belgeleri Osmanlı/Türk tarihi ve edebiyatı akademisyenlerine disiplinler arası hitap etmeleri için seçtik.

Bu belgelerde Osmanlı Türkçesi için önerilen alfabe reformu, hem geç Osmanlı dönemi entelektüel eğilimleri tarihçilerinin hem de Türk dili ve edebiyatı akademisyenlerinin ilgisini çekmektedir. Bu projede üretilen verilerle ele alınacak daha geniş araştırma sorusu, geleneksel Cumhuriyet tarihçiliğinin keskin bir ayrım olarak tanımlama eğiliminde olduğu geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemleri arasındaki kültürel ve entelektüel süreklilik sorunudur.

Kitle kaynak altyapımız için, araştırmacıların özel kitle kaynak projeleri tasarlamasına ve yürütmesine olanak tanıyan çok yönlü, kullanıcı dostu bir platform olan Zooniverse'i kullanıyoruz. Bu sayede, Osmanlı çalışmaları dünyasını derinlemesine incelerken açık ve işbirliğine dayalı bursa olan bağlılığımız çalışmalarımızın merkezinde yer almaya devam ediyor.

Projemiz iki ana amacı var: Osmanlı Türkçesi tarihi koleksiyonların erişilebilirliğini artırmak ve alan için sağlam bir dijital araştırma altyapısının geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Bunların ötesinde, projemiz eğitici bir rol de üstlenmektedir. OTurC, Osmanlı tarihi ve edebiyatı öğrencilerine ve ilgilenen tüm halka, birincil belgeleri ve tarihi metinleri dijital ortamda keşfederken paleografi becerilerini geliştirebilecekleri bir platform sunuyor. Çabamızın önemli bir yönü, paylaşılabilir ve yeniden kullanılabilir hesaplanabilir metin üretimidir. Bu amaçla, OTurC'deki tüm gönüllüler tarafından transkripsiyon yapılmış metinler GitHub'da araştırmacılar ve genel halk için kamuya açık hale getirilecek ve araştırmaya işbirlikçi ve şeffaf bir yaklaşım teşvik edilecektir.

bottom of page