top of page
OLO2G81.png

Digital Ottoman Corpora

as.png

'Osmanlı Türkçesi dijital metin altyapıları'

portfolio
as.jpg

Osmanlı Türkçesi metinlere erişim, analiz ve etkileşim biçimimizi dönüştürmeyi amaçlayan öncü bir proje olan Digital Ottoman Corpora'ya hoş geldiniz. "Veri" olarak Osmanlı Türkçesi koleksiyonlar yaklaşımı altında faaliyet gösteren girişimimiz, Osmanlı Türk tarihi koleksiyonlarının çalışılmasını ve anlaşılmasını önemli ölçüde geliştirmek için tarih, dijital beşeri bilimler ve yapay zekâ yöntemlerinin kesişimini temsil etmektedir.

Neden Digital Corpora?
Osmanlı Türkçesi zengin bir kültürel ve tarihi arşive sahip olsa da, dijital beşeri bilimlerdeki temsili sınırlıdır. Analog veya kısmen dijitalleştirilmiş malzemenin geniş hacmi, bu kaynaklar için OCR teknolojisinin eksikliği ile birleştiğinde, Osmanlı Türkçesi tarihi koleksiyonların uzak okumasını ve büyük ölçekli analizini zor bir çaba haline getirmektedir. Başka bir deyişle, aynı anda hem büyük hem de hesaplamalı olarak erişilemez bir arşiv paradoksuyla karşı karşıyayız. Digital Ottoman Corpora bu kritik noktada devreye girerek, metin analizi ve veri görselleştirme araçlarıyla çalışılabilecek, aranabilir, analiz edilebilir ve hesaplanabilir metin koleksiyonlarının oluşturulmasına odaklanıyor.

Digital Ottoman Corpora projesinin genel amacı, Osmanlı Türkçesi tarihi metinlerin yaygınlaştırılmasını ve ayrıntılı analizini kolaylaştırmaktır. Bilgisayarlar tarafından okunabilir Osmanlı Türkçesi metinlere duyulan acil ihtiyaç yolculuğumuzu hızlandırdı ve bu ortak çabalarımızın akademisyenler, araştırmacılar ve meraklılar için kapsamlı bir platform sağlayacağını umuyoruz.

Koleksiyonların veriye dönüştüğü ve geçmişin bir tık uzağınızda olduğu yeni bir Osmanlı Türkçesi araştırma çağına hoş geldiniz! 

Projeler

Osmanlı Türkçesi metinlerin geleneksel formatının getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için her biri benzersiz metodolojiler kullanan çok sayıda alt projeyi Digital Ottoman Corpora başlığı altında bir araya getiriyoruz.

v690-sasi-31a [Dönüştürülmüş].jpg

HTR

Yapay zekâ tabanlı otomatik metin tanıma projemiz,  Osmanlı Türkçesi için El Yazısı Metin Tanıma (HTR) araçları üretmektedir. Bu çığır açan teknoloji, büyük ölçekli, bilgisayar tarafından okunabilir ve anahtar kelime ile aranabilir tematik metin oluşturmayı kolaylaştırarak, transkripsiyon işleminin otomasyonunu sağlamaktadır.

Resim1.jpg

Kitle kaynak kullanımı

Zooniverse platformu üzerinde tasarlanan ilk Osmanlı Türkçesi kitle-kaynak projesini tasarlıyoruz. Bu yeni yaklaşım, Osmanlı Türkçesinin transkripsiyonu için toplulukların katılım gücünden yararlanarak, bu tarihi arşivin keşfedilmesi için geniş kitlelerin katılımını genişletiyor.

OT131D1.png

Dijital Edisyonlar

Digital Ottoman Corpora çatısı altında Digital Editions projemizi sunuyoruz. Bu girişim, seçilmiş Osmanlı Türkçesi eserlerini açık erişimli bir platformda yayınlayacak, orijinal metinlerin tıpkıbasımlarını transkripsiyonlarıyla eşleştirecek ve böylece bu zengin tarihsel döneme erişimi genişletecektir.

bottom of page