top of page

Dijital Edisyonlar

OPH1K91.png

Digital Ottoman Corpora platformu kapsamındaki diğer girişimlerimize paralel olarak, dijital edisyon girişimimiz, Osmanlı Türkçesi metinlerin tıpkıbasımlarını ve transkripsiyonlarını açık erişimli bir platformda yayınlamayı amaçlamaktadır. Bu proje kapsamındaki ilk girişimimiz Ziya Gökalp'in eserlerinin dijital ortamda yayınlanmasıdır.Küçük Mecmua, 1922'de Diyarbakır, Türkiye'den çıkan bir Osmanlı Türkçesi dergisi. 

Küçük Mecmua'nın seçimi, kitle kaynak projemizde oluşturulan tematik anlatıyı devam ettiriyor. Küçük Mecmua'nın "Türkçeleştirilmiş" bir Osmanlı Türkçesi imlası ve kelime dağarcığı kullanmasının yanı sıra Türk milliyetçisi ve folklorik temalara yaptığı vurgu, erken cumhuriyet dönemi entelektüellerine ve Kemalist ideologlara ilham veren kaynak materyallere büyüleyici bir bakış sunuyor.
 
Küçük Mecmua'nın dijital baskısını, transkripsiyonlu ve etiketli metinle birlikte Transkribus Site üzerinde açık erişim ve ücretsiz olarak yayınladık. Araştırmayı kolaylaştırmak için bu kaynaklara interaktif bir indeks eşlik etmektedir. Bu çabayla, akademisyenler, araştırmacılar ve genel halk için kapsamlı, erişilebilir ve zengin ayrıntılara sahip bir kaynak sunmayı amaçlıyoruz.

183.jpg
bottom of page